(Online) Trainingen op maat

wanneer de doelstellingen van jouw bedrijf een training op maat verdienen

Soms zijn de vraagstukken waarmee je als bedrijf zit, zo specifiek dat een algemene training niet volledig aansluit bij jouw wensen. Dit kan bijvoorbeeld zijn wanneer je met jouw doelstellingen onderwerpen wilt adresseren waar nog geen trainingen voor bestaan. Maar bijvoorbeeld ook wanneer je er zorg voor wilt dragen dat het resultaat van de training dusdanig kloppend is bij jouw visie, dat de training onderdeel vormt van de beleidsvoering.

Om die reden ontwikkelen wij, trainingen op maat.

jouw visie gekoppeld aan onze kennis

Door jouw visie te koppelen aan onze kennis en kunde op het gebied van online trainingen, zorgen we er samen voor dat er een training op maat ontstaat die op diverse lagen resultaat zal behalen.

Met een online training zorg je er niet alleen voor dat je relatief makkelijk een grote groep mensen bereikt, maar doordat men de training overal en in elk tijdsbestek kan volgen is hij voor iedereen toegankelijk. Daarmee bereik je op alle niveaus het gewenste resultaat.

het proces

Door samen te bespreken wat voor jouw bedrijf de belangrijkste doelstellingen zijn krijgen we inzicht in de kern van jouw vraagstukken. Soms komt het voor dat na bespreking van deze vraagstukken de kern doelstelling anders blijkt te zijn dan aanvankelijk gedacht. Door onze ervaring zijn we instaat de onderste steen boven te krijgen en enkel te gaan voor wat écht belangrijk is.

Daarna brengen we jouw visie en doelstellingen samen met onze kennis en ervaring en bespreken we het plan van aanpak. Op die manier heb je invloed op alle onderdelen van het proces. Wanneer we een gezamenlijke visie hebben bereikt over de doelstellingen en de uitvoering zorgen we zo snel mogelijk voor een kloppend resultaat.

het grote geheel

Het resultaat van de training wordt niet enkel bepaald door de training en zich. Het resultaat is volkomen afhankelijk van de vorm waarin deze gepresenteerd wordt, begeleid wordt en hoe de essentie van de training nadien in leven wordt gehouden.

Wat bedoelen we daarmee?

Voor het resultaat is het enorm van belang dat wanneer de training wordt geïntroduceerd, het doel van de training voor alle deelnemers zo helder mogelijk is. “Waarom vinden we als bedrijf, het volgen van deze training belangrijk en wat hopen we daarmee te bereiken.” Door helder te zijn over het doel van de training zal de mate van betrokkenheid en inzet, aanzienlijk groeien.

Nog te vaak wordt het introduceren van een training gezien als een blijk van wantrouwen. “Men vindt vast dat ik mijn werkzaamheden het niet goed genoeg doe.” Door deze veronderstelling uit de weg te ruimen, zorg je er voor dat de deelname enthousiaster en daarmee met meer inzet zal zijn, waardoor het resultaat van de training aanzienlijk beter zal zijn.

Ook de begeleiding tijdens en na de training is op eenzelfde manier van essentieel belang. Uiteraard zullen wij het gehele proces van a tot z begeleiden en waar nodig adviseren.

Waar kun je zoal aan denken?

Bij de Hema kwam bijvoorbeeld de vraag vanuit de franchisers: hoe de klantervaring te kunnen verbeteren ten aanzien van de medewerkers ‘op de vloer’. Na het proces te hebben doorlopen werd voor ons duidelijk dat we de medewerkers aan moesten spreken op hun gevoel van bijdragen en ze in te laten zien dat ze van belangrijke waarde waren in de winkel. Daarnaast was voor ons van belang dat het resultaat duurzaam zou zijn. Met andere woorden, dat de impact van de training ver na het volgen van de training nog merkbaar zou zijn.

Het begon met simpele bewustwording: jij bent van grote invloed op de beleving van de klant. Daarnaast is onze overtuiging dat wanneer het werkgeluk verbetert, de klant de 1 op 1 zal merken in de winkel. Ook dat was bij deze training dus een essentieel onderdeel: het werkgeluk bevorderen door de medewerkers te laten werken vanuit hun unieke talent. Immers, wanneer je vanuit je talent kunt handelen, zal dit moeiteloos en energiek voelen en straal je dit dus ook uit.

Door de online modules te combineren met live trainingsmomenten, behaalden we in dit geval het beste en gewenste resultaat. Kijk hier onder hoe de deelnemers en hun managers de training en diens resultaten hebben ervaren.

Train je talent training – Voor Hema

Deze training is ontwikkeld ter bevordering van de klantbeleving, door de medewerkers aan te spreken op persoonlijke bijdrage op basis van hun eigen unieke talent.

Ben je nu ook nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf of wil je meer weten over de totstandkoming van een training op maat? Twijfel dan niet en neem hier direct even contact op .

%d bloggers liken dit: