Samen Strategisch Sterk

Samen Strategisch Sterk

Wist je dat….

de resultaten van jouw bedrijf voor een groot deel afhankelijk zijn van hoe goed jij met jouw team kunt samenwerken? Sterker nog: jouw inhoudelijke kennis en kunde kunnen nog zo goed zijn, maar als er ergens in het team – bij jouzelf of bij jouw collega’s – de samenwerking niet goed verloopt, kan jullie gezamenlijke resultaat, nooit optimaal zijn. Je kunt het vergelijken met lekkage in een waterleiding: als er ergens in de waterleiding lekkage ontstaat, zal het water uiteindelijk nog wel uit de kraan komen maar met veel minder druk dan de bedoeling is. Je zult de kraan dus langer open moeten zetten en meer water nodig hebben om dezelfde emmer te vullen. Het vullen van dezelfde emmer kost uiteindelijk dus meer water, meer geld en meer energie. Vervang het water door jullie gezamenlijke talent en je ziet meteen wat het belang van een goede en doeltreffende samenwerking is.

 

 

 

 

 

Wat is goede samenwerking?

Goede samenwerking bestaat uit verschillende facetten. Allereerst is helderheid over de praktische afspraken van belang. Wie doet wat? Wanneer hebben we dingen klaar? In welke volgorde leveren we dingen aan? Enzovoorts. Daarnaast is communicatie een belangrijk onderdeel van een goede samenwerking. Zijn de doelstellingen helder geformuleerd? Is de taakomschrijving duidelijk genoeg? Is de interne communicatie doeltreffend? Communicatie is een facet dat in vele onderdelen van samenwerken terug komt. Het laatste maar misschien wel meest belangrijke onderdeel noemen we ‘de onderstroom’. De onderstroom is alles wat er niet hardop gezegd wordt. Gedachten en ideeën ontstaan uit aangeleerd gedrag of persoonlijke pijnpunten. Maar ook onuitgesproken frustraties en persoonlijke onzekerheden. Zaken die niet graag erkend worden op de werkvloer maar wel zeer bepalend zijn voor de effectiviteit, de productiviteit en met name de kwaliteit van de samenwerking van jouw team. Samen Strategisch Sterk zorgt ervoor dat de onderstroom weer zuiver, helder en sterk is, zodat je enkel kunt gaan voor het beste resultaat.

Is Samen Strategisch Sterk een zware of beladen training?

Absoluut niet. Doordat we de focus leggen op welke vorm wél gewenst is in de samenwerking en de niet gewenste vorm, na innerlijke reflectie enkel afvoeren, is er veel ruimte voor positief ingestelde ontwikkeling. Door inspirerende inzichten, humor en reflectie zorgen we ervoor dat de training positief, waardevol en als prettig wordt ervaren.


Samen Strategisch Sterk

Voor wie is samen strategisch sterk?

Deze training specifiek waardevol voor teams die net een reorganisatie hebben mee gemaakt of anderszins een nieuwe koers willen varen, een erg jong bedrijf zijn, of juist al jaren met elkaar samenwerken. In al deze opties is de waarde van het verdiepen van de samenwerking nog meer van belang omdat er ofwel vernieuwing gevraagd wordt ofwel ‘alle hens aan dek’ om de relevantie van het bedrijf te laten zien. De vorming van een solide basis van de teams is om die reden extra van belang.

Daarnaast is Samen Strategisch Sterk voor alle teams die in groot of klein verband met elkaar samen werken. Dat kan dus betekenen dat er op dagelijkse basis samengewerkt wordt, maar het kan ook betekenen dat er wel in verband met elkaar gewerkt wordt, maar de mate van contact maar 1 keer per maand is.

Wat gaan we doen?

Samen Strategisch Sterk is een training van twee à drie dagdelen ( à 4 uur) opgedeeld over twee à drie verschillende dagen. Tussen de twee trainingsdagen zal minimaal 2 en maximaal 4 weken zitten.

We zullen de volgende thema’s behandelen: 

– Bewustwording: Wat is ‘Onderstroom’ en hoe herken je deze? Kijk eens in de spiegel: Wat zegt jouw onderstroom over jou?
– Veilige omgeving: we presteren het beste als we ons veilig en op ons gemak voelen, is dit het geval? Wat creëert een veilige omgeving?
– (H)erkenning: écht contact maken met de ander door volledig jezelf te zijn, hoe doe je dat? Wat levert dat op?
– Eerlijkheid: hoe doe je dat, op een goede manier eerlijk zijn naar elkaar? Wat levert het op?
– Met de kennis van nu: terug kijken naar eerdere irritaties, hoe kijk je daar nu tegenaan? Waar zit jouw persoonlijke groei?
– Ons unieke talent: wat maakt ons team bijzonder? Hoe vormen wij een eenheid en hoe kunnen we deze inzetten voor het beste resultaat?

Wat levert het op?

Aan het eind van deze training zul je:
– Inzicht hebben in jouw persoonlijke onderstroom: hoe ziet deze eruit en wat zijn de effecten hiervan op de resultaten van mijn team. – Handvatten hebben om de zuivere onderstroom volledig door te zetten naar jouw team.
– Inzicht hebben in hoe je met elkaar een veilige omgeving creëert, waarin iedereen het best zichzelf kan zijn en daarmee het beste resultaat kan bereiken.
– In kaart kunnen brengen waar onzuivere onderstroom in jouw team op dit moment optimaal resultaat in de weg staat.
– Antwoorden op de vragen: Wat maakt jouw team bijzonder? Hoe vormen jullie een eenheid en hoe kun je die eenheid inzetten om nog beter resultaat te behalen?

Ga alleen voor het beste resultaat en boek Samen Strategisch Strek!

Vraag hier de prijsopgaaf op

%d bloggers liken dit: